Blog

Một số đặc trưng của xu hướng Hi-tech

Với việc đề cao nền “sản xuất mới”, kiến trúc Hi-tech thể hiện qua những đặc trưng sau: Xét về bốì cảnh lịch sử kiến trúc Hi – tech là sản phẩm của thời đại công nghệ tiên tiến, trong đó các ngành như sản xuất ô tô, hàng không, du hành vũ trụ, thám …

Vài nết về xu hướng kiến trúc High – tech

Vào khoảng đầu những năm 1970 thế giới đã chứng kiến một sự chuyển biến mạnh mẽ đây sáng tạo của khoa học kỹ thuật và hệ quả tất’ yếu của những tiến bộ này đã sản sinh ra một nền công nghệ cao, còn được gọi là Hi – tech (chữ viết tắt của …

Chủ nghĩa duy lý trong kiến trúc Italia đương đại

 Bắt nguồn từ một nhánh theo đuổi tinh thần của kiến trúc Hậu Hiện đại, chủ nghĩa Duy ỉý (Rationalism) ở ĩtaỉia có ý đồ phê phán chủ nghĩa Hiện đại vì sự giao tiêp kém cỏi của nó với quần chúng, cũng như sự hủy hoại các thành phố. >>>>> Xem thêm: Vài nét …

Vài nét về xu hướng giải tỏa kết cấu

Vào cuối những năm 1980, khi người ta cho rằng chủ nghĩa Hậu Hiện đại đã lùi bước, thì một xu hướng kiến trúc mới nổi lên với cái biệt danh đầy ấn tượng là “Chủ nghĩa giải toả kết cấu” (dịch từ thuật ngữ Deconstruct ionism trong tiêng Anh). >>>>> Xem thêm: TRÀO LƯU …

Học tập Las Vegas

Đây là một cuốn sách chủ yêu bàn về đặc tính của kiến trúc như là một hệ thống hiểu tượng (symbolic system). Thực ra thì tên đầy đủ của cuốn sách trong lan in lại năm 1994 là Learning from Las Vegas: the Forgotten Symbolism of Architectural form , tạm dịch là: “Bài học …

Sự phức tạp & mâu thuẫn trong kiến trúc

Khoảng đầu những năm 1960, khi kiến trúc Hiện đại lâm vào bế tắc cả trong lý luận lẫn thực hành, thì giới kiến trúc đứng trước yêu cầu phải tìm cằo mình một “lối đi” mới thích hdp với đòi hỏi của xã hội đương đại. Trong bối cảnh đó, cuốn sách Complexity & …

TRÀO LƯU KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI VÀ CÁC QUAN ĐlỂM

Kiên trúc Hậu Hiện đại (Post – Modem Architecture) hình thành từ những năm 1960 – 1970, đó là thời kỳ chủ nghĩa Hiện đại bắt đầu đi vào khủng hoảng, nhưng mãi đến năm 1977, nó mới được gọi chính thức là “Kiến trúc Hậu hiện đại” như nhà sử học kiên trúc Charles …