Chủ nghĩa duy lý trong kiến trúc Italia đương đại

 Bắt nguồn từ một nhánh theo đuổi tinh thần của kiến trúc Hậu Hiện đại, chủ nghĩa Duy ỉý (Rationalism) ở ĩtaỉia có ý đồ phê phán chủ nghĩa Hiện đại vì sự giao tiêp kém cỏi của nó với quần chúng, cũng như sự hủy hoại các thành phố.

 

Quan tâm tới việc sáng tạo ra một nền kiến trúc bền lâu và giàu ý nghĩa, khiến quân chúng có thể thưởng thức được bằng trực giác, các kiến trúc sư đương đại theo chủ nghĩa Duy ỉý Italia quay vồ tìm kiêm các hình khôi kiến trúc cổ xiía đã đứng vững với thời gian còn sót ỉại trong các đô thị cổ của nước Ý, qua đó khẳng định rằng các khôi đặc hình học cơ bản ỉà cái có tính bản chất và hàm chứa nhiều ý nghĩa, vì cho rằng chúng vượt xa trên cả các “ký ức”.

Chủ trương của các kiến trúc sư theo chủ nghĩa Duy lý Italia trong thiết kế kiến trúc là theo đuổi các khối hình học đơn giản (khối cơ bản), là những khối có hình tượng cô đúc với hy vọng sẽ tạo được một kiến trúc đầy ân tượng, dễ nhớ, do sử dụng thứ ngôn ngữ chính thức ựormaỉ language), có Ưu thế ỉà rất mộc mạc, mạnh mẽ.

Chủ nghĩa Duy ỉý không phải ỉà một học thuyết hoàn toàn mới mẻ, nó bắt rễ sâu sa từ trong triết học Duy ỉỷ của Descartes và đã góp phần quyết định hình thành nên những nên tảng của văn minh phương Tây hiện đại. Trong kiến trúc Hiện đại thì có lẽ kiến trúc sư người Đức Mies Van Der Rohe (1886 – 1968) ỉà người cần nhắc đến nhiều nhất. Các công trình của Mies thường dựa vào nhữrm hình khối kỷ hà nghiêm khắc,- nói ỉên tính trật tự, đơn giản, chính xác trên nguyên tăc “ ỉt tức là nhiêu”, và chủ trương hợp ỉý hóa các câu kiện kiến trúc trong nhữnơ “môi nối duy lý”. Ngôn ngữ kiến trúc của Ông là chủ yếu là sử dụng đường thẳng góc vuông và các khối lập phương; vật liệu chủ yếu ỉà kính và thép đã tạo ra những không gian trong suốt, thể hiện tính “thuần khiết ”, phi thực tại và vô hạn.

 

Kiến trúc Hiện đại Ý đã xuất hiện vào những năm đầu cửa thế kv XX, so vổi nền kiên trác nước Đức thì phạm vi tác dụng của nó nhỏ hơn, nhưng sự đa dạng và tính độc đáo lại phong phú hơn. Đặc điểm của kiến trúc Hiện đại Ý là ỉuôn gắn bó chặt chẽ với truyền thông, nhất là từ thời kỳ Phục hưng với những ỉý thuyết do hai kiến trúc sư Leon Batista Alberti và Andrea Palladio đề xướng. Những ỉý thuyết này kế thừa và cách tân di sản kiến trúc đồ sộ do người La Mã cổ đại để lại trên nước Ý ngày nay.           .

Các tác phẩm lớn của thời kỳ văn hóa Phục hưng luôn giữ vai trò rất quan trọng. Nó tồn tại ở khắp nơi và đóng vai trò làm mẫu mực cho các kiến trúc sư sau đó. Do chịu ảnh hưỏng sâu sắc của kiến trác truyền thông, kiến trúc Hiện đại ở Ý đã phát triển theo con đường riêng của mình, mang màu sắc của một sự pha trộn đặc thù giữa chủ nghĩa hiện đại và chủ nghĩa cổ điển, đó chính là cái tạo nên kiến trúc của “ Chủ nghĩa Duy lý Italia”.

Có thể nói rằng từ cuối thập niên 1960, chủ nghĩa Duy lý Italia đã có ảnh hưởng rộng khắp trên toàn châu Âu. Nhưng chính giai đoạn từ sau 1970 cho đến nay, những ảnh hưởng mạnh mẽ của nó được đánh dấu bởi việc ra đời hai cuốn sách: “ ưarchitettura della citta”, của kiến trúc SƯ Aỉdo Rossi, xuất bản năm ỉ 966 và “La costruzione logica deỉỉ’architettura” của kiến trúc SƯ Giorgio Grassi, xuất bản năm 1967. Trong tác phẩm của Rossi đã ỉên án sự xuống cấp của các chuẩn mực thẩm mỹ trên toàn châu Âu, và nhấn mạnh đến việc phải định ra các kiểu thức kiến trúc, quyết định cho cấu trúc hình thái của đô thị. Còn trong “Lữ costruzione ỉogica delỉ’architettura” tác giả muôn đưa ra những công thức cần thiết cho bố cục và tổ hợp hình khôi kiến trúc.

 

Tóm ỉạị Chủ nghĩa Duy ỉý lỉaỉia quan tâm đến một nền kiến írúc sáng ỉạn, bền ỉâu và công chúng có thể thưởng lãm bằng tri giác chứ không phải bằng ỉý trí. Họ đưa ra những hình khối đơn giản, mộc mạc khai thác từ kiến trúc truyền thông, những hình thức mà họ cho là có khả năng “ giao tiếp” được với quảng đại quần chúng, và qua những hình khối này, người ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của những thực thể kiến trúc quen thuộc. ‘

Kiên trúc của chủ nghĩa Duy lý Italia được xây dựng trên cơ sở những hình khối thuần túy do không gian kiến trúc quỵ định, không trang trí và được “tiêu chuẩn hóa”. Trào lưu này mong muôn tìm ra được những hình khôi kiến trúc bền vững, có thể tồn tại được với thời gian, duy trì hình thức kiến trúc đặc, nặng, một phần do thường sử dụng những vật liệu quen thuộc như: gỗ, gạch, bê tông,… Khác biệt lớn nhât giữa Mies Van DerRohe và chủ nghĩa Duy lý Italia là: trong khi Mies tỏ môl quan tâm đặc biệt tới công nghệ, tới phương cách xây dựng, công năng và tới việc “công nghiệp hóa” trong kiến trúc,… thì chủ nghĩa Duy ỉý Italia lại quan tâm nhiều hơn tới vấn đề tính truyền thông và bản địa.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia kiến trúc và lịch sử thì đây là một trong những trào lưu kiên trúc mạnh mẽ, phát triển rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay.