Kiến trúc nhật bản đương đại (phần cuối)

Các kiến trúc sư tiêu biểu cho 2 xu hướng: Xu hướng tìm tòi đặc tính dân tộc và Xu hướng kiến trúc chuyển hoá luận

Kiến trúc sư Kikutake

Nguyên  một bác sỹ, nhưng lại tham gia nhóm Chuyển hóa luận sớm nhất và đóng vai trò quan trọng trong nhóm. Chính ông  người đề nghị sử dụng thuật ngữ “ Chuyển hóa luận” như một danh xưng chính thức của nhóm này, đồng thời lột tả được tinh thần của các khái niệm do K.Kurokawa khởi xướng từ năm 1954.

 

Là người rât nhạy cảm trong chủ đề này, trong các công trình kiến trúc của ông những yếu tố khả biến được chứ trọng phát triển hơn  việc cố gắng duy trì một trật tự nào đó vì tính bất biến.

Những công trình kiến trúc tiêu biểu của ông theo xu hướng Chuyển hóa luận gồm có: The Sky House, Tokyo (1959), và phương án “Thành phô’trên biển” (Ocean City Project – 1962), đã được thực hiện một phần trong công trình Âquapolis, Okinawa (1975).

Công trình The Sky House xây là một sự tìm kiếm cấu trúc từ những khái niệm cọi nguôn vê một ngôi nhà ở đó mọi người có thể tham gia vào các quá trình vận hành của nó. Trong thực tiễn, đó  khả năng thay thế một cách tự do những yếu tô bên trong nội thât công trình, để có thể đáp ứng những nhu cầu sử dụng luôn biến đổi.            .

Kiến trúc sư Kenzo Tange

Kenzo Tange sinh năm 1913, là một trong những kiến trúc sư hàng đầu của nền kiên trúc Nhật Bản hiện đại. Kenzo Tange không những là một chuyên gia thực hành đại tài, mà còn là nhà lý luận xuất sắc, những tư tưởng của Ông ảnh hưởng rất lớn đến các kiến trúc SƯ Nhật Bản đương đại. Năm 1987 ông vinh dự  kiên trúc SƯ Nhật Bản đâu tiên được nhận giải thưởng kiến trúc Pritzker.

Là người rât am hiểu về truyền thông, Ông luôn biết trân trọng những giá tri của LỊch sử, kiến trúc SƯ Fumihiko Maki đã viết về thầy mình như sau: “Năng khiêu của Kenzo Tange là gắn được hiện đại với những kiến thức uyên thâm của văn hóa truyền thống thông qua các công trình của mình…”.

 

Một số đặc điểm trong sáng tác của Kenzo Tange:

  1. Chấp nhận các giá trị của kiến trúc Hiện đại.
  2. Khai thác hình ảnh kiến trúc truyền thông.
  3. Sử dụng vật liệu theo cách thức truyền thống.
  4. Đề cao tính biểu tưựng trong tạo hình không gian kiến trúc.

Kiến trúc sư Arata Isozaki

Với tư cách là một thành viên trong nhóm Chuyển hóa luận, các đồ án của Isozaki trong những năm đầu thập kỷ 1960 đã đánh dấu một bút pháp sáng tạo kiến trúc của chủ nghĩa “không tưởng kỹ thuật” Nhật Bản. Đồ án Thành phố trên không (1962)  một trong ví dụ tiêu biểu cho xu hướng kiến trúc mà ông tham dự nhiệt tình.

Trong đồ án này, Isozaki muốn tổ chức một thành phô” nổi với không gian ở và lam viẹc được bô trí trên cao, trên những chiêc cột lổn bằng bê tông cốt íhép hình trự có đường kính lớn hơn mười mét, bên trong là hệ thống giao thông và các công trình kỹ thuật.

Không gian sát mặt đât được giải phóng để dành cho cây xanh và các hoạt động giao tiếp xã hội. Theo tư tưởng chuyển hóa luận, những chu kỳ biến độnơ phat sinh trong các giai đoạn íiêp sau do các nhu câu sử dụng không gian của xã họl, se được thực hiện nhờ sự phát triên các không gian sử dụng bằng cách lắp dần cac dâm và console tương tự thông qua các khớp nỗi, không gian bên trong cũng có thể biến đổi để phù hợp với những yêu cầu mới.

Thế nên, ông vân không đánh mât dâu ân hình học như là chuẩn mực của kiên trúc. Isozaki đặt các cột móng công trình của mình theo dạng của những hình tròn và vuông, ông đã kiên trì với những hình thức này bắí đầu từ BẢO TANG GƯNMA (1970). Những hình thức hình học linh hoạt một lần nữa xuất hiện trong những đồ án gần đây nhất của ông, bao gồm Disney Building và Gian hoế nhac ở Ky°to vẻ Nam- Quan niệm hình học của Isozaki không chl giới hạn trong những hình thức hình học cơ bản mà cả hình bán nguyệt cũng tham dự vào quan niệm này.

 

Kiến trúc sư Fumihiko Maki

Mặc dầu thuộc về nhóm những người đứng đầu chủ nghĩa Chuyển hóa, Maki đã không tham gia vào những dự đoán không tưởng của Kikutake & Kurokawa. Những tác phẩm của ông được đặc trưng bởi không nhiều những hình khối điêu khắc va phát minh kỹ thuật của những người Chuyển hóa luận khác, mà bởi sự trang trọng, một ngôn ngữ cẩn trọng, nó nhác lại những ảnh hưởng từ các côn a trình của thây ông ở đại học Haward là kiến trúc sư Sert. Với những mặt đứng thanh lịch và lớp bao che có tính chất câu trúc, Maki có thể được xem như thành vien cua những nhà Hiện đại mới,  người đã lột tả tính cô đọng của khái niệm Hiện đại. Ông đoạt giải thưởng kiến trúc Pritzker năm 1993.

Một số đặc điểm trong sáng tác của Maki:

* Sử dụng những đường nét hình học vổi những xử lý tinh tế.

* Tìm hình tượng kiến trúc ở những gì không ổn định (đám mây, hình tượng của tự nhiên,…). Việc tạo dáng mái cho một số công trình kiến trúc thể dục thể thao.