Kiến trúc đương đại ở Nhật Bản cho thấy có nhiều xu hướng thiết kế có thể được nhận thức rõ và đặt tên, là những cái được chấp nhận bởi kiến trúc sư Nhật Bản và ảnh hướng cả đến phương pháp xây dựng cũng như cách thức tư duy kiến trúc trong giai đoạn này.

 

* Xu hướng tìm tòi đặc tính dân tộc còn nhiều hạn chế vì giải pháp kế thừa văn hóa truyền thống của nó thường dừng lại ở những biểu thị của văn hóa vật thể. Kiên trúc sư thường thể hiện rõ những tính chất này trong tác phẩm của mình  Kenzo Tange.

* Xu hướng Chuyển hóa luận góp phần tạo nên một làn sóng văn hóa và kiến trúc đáng được ghi nhận ở quy mô toàn cầu. Các kiến trúc sư thường thể hiện rõ những tính chất này trong tác phẩm của họ là: Kenzo Tange, Aria Isozaki, Kisbo KoroỀa wa, Fumihiko Maki

mot vai nhan xet ve kien truc nhat ban 1

* Xu hướng kiến trác cộng sinh gắn bó nhiều nhất với tên tuổi và sự nghiệp của K. Kurokawa cả về luận thuyết mà ông đề xướng và khối lượng đồ sộ các công trình đo ông thiết kế.

* Xu hướng Klến trúc của “Làn sóng mói” biểu hiện với một số nguyên tắc như sau:

– Những kiểu mẫu hình học hoặc những module là một phần trong từ vựng kiến trúc Nhật Bản cổ đại cho câ hai loại nhà ở và đền thờ. Cho nên việc tôn thờ tính hình học hoặc tính trữ tình  điều có ý nghĩa nhất. Sử dụng những hình thức hình, học cơ bản như nhĩíng thông số thiết kế ở phương Tây và cũng để hỗ trợ cho các biểu tượng trừu tượng theo truyền thông Á Đông. Các kiến trúc sư thường thể hiện rõ những tính chất này trong tác phẩm của họ là: Fumihiko MaỀị Tadao Ándo.’

 

– Tạo hình’và xử lý vật liệu dưới những hình thức tinh tế là những nguyên tắc khá nổi bật trong các đặc tính của kiến trúc Nhật Bản đương đại. Ẩn chứa bên dưới nguyên tắc tổng quát này  hàng loạí các nguyên tắc thẩm mỹ truyền thông của dân tộc Nhật Bản biểu hiện qua những giá trị văn hóa phi vậí thể như: sự ưa thích tính trống trải; tính ẩn lánh.’, tinh thần kiệm ước, tính không bền, sự phù du, trôi dạt, tính sẩn sàng chấp nhận các đlều kiện của xã hội hiện đại,… Nó chú trọng, đê cao và phát triển xa hơn từ vựng của kiến trúc và văn hóa truy en thống, đông thời m cho ngôn ngữ cửa kiến trúc Hiện đại được phong phú. Các kiến trúc SƯ thường thể hiện rõ những tính chất này trong tác phẩm của họ íà: Fumihiko Maki, Tadao Ando, Itsuko Hasegawa, Toyolto.

mot vai nhan xet ve kien truc nhat ban 2 1

– Tính trừu tượng, biểu tượng, ẩn dụ và biểu hiện chủ nghĩa của kiến trúc đƯỢc đê cao là một quan điểm hoặc sự hiện thực hoá, cách tiêp cận nàv ngày càng trở nên quan trọng nhất là trong bối cảnh kiến trúc Nhật Bản hiện nay. Các kiến trúc sư thường thê hiện rõ những tính chât này trong tác phẩm của họ : Kenzo Tange, Klsho Kurokawa, TadaoAndo, Hiroshi Ear a, Shin Takamatsu.

* Xu hướng Hậu Hiện đại tuy ít được hướng ứng ở Nhật Bản, nhưng không vì vậy mà những thiêt kê của Isozaki và K. Kurokawa không được tán thướng. Nét tương đồng giữa tư tưởng Hậu Hiện đại ở phương Tây với những tư tưởrm truyền thống Nhật Bản thể hiện ở những điểm sau :

 

– Tính chưa hoàn chlnh

– Tính không bên (hiện diện ngắn ngủi), không theo quy luật và câu trúc nhất định nào.

– Cuộc sông được biểu hiện bằng những hình tưựng không hoàn hảo.

– Thiên về thể hiện tính hư ảo, ẩn hiện, ẩn dụ,… hơn  cụ thể.

– Dê châp nhận các điều kiện mới của thê giới ngày nay

Có thê những ý kiến này chl thể hiện một trong rất nhiều cách quan niệm; những sự phân loại khác cũng có thể đã được đề nghị. Tuv nhiên, những N đanơ diễn ra một cách cụ thể trong khung cảnh kiến trúc Nhật Bản cho thav mọt toàn cảnh phức tạp hơn.

Kiến trúc Nhật Bản đương đại đã chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ của nó và được ca ngợi vì đã duy trì được bản sắc dân tộc độc đáo của mình. Các công trình Kiên trúc cúa Nhật Bản ngày nay mặc dù rât hiện đại, nhưng nét truyền thốnơ không vì thê mà bị lu mờ, một phần quan trọng là nhờ vào đặc điểm văn hóa truyềnthống của họ. Sự song hành giữa truyền thống và hiện đại, một cách biểu hiện của kế thừa và phát triển chính  một đặc điểm nổi bạt cửa nền văn hóa va kiên trúc Nhật Bản ngày nay.