kiến trúc

Vài nét về kiến trúc sư Kisho Kurokawa

Các học thuyết kiến trúc của Kisho Kurokawa Sự xuất hiện của học thuyết cộng sinh trong kiến trúc được mở đầu bằng sự ra đời của phong trào Chuyển hữẩ luận (metabolism) ở Nhật Bản những năm 1960. Xét về mặt xã hội đó là một sự phê bình kiến trúc và ch! trích …

Kiến trúc nhật bản đương đại (phần cuối)

Các kiến trúc sư tiêu biểu cho 2 xu hướng: Xu hướng tìm tòi đặc tính dân tộc và Xu hướng kiến trúc chuyển hoá luận Kiến trúc sư Kikutake Nguyên  một bác sỹ, nhưng lại tham gia nhóm Chuyển hóa luận sớm nhất và đóng vai trò quan trọng trong nhóm. Chính ông  người …

Kiến trúc Nhật Bản đương đại (phần 2)

MỘT SỐ XU HƯỚNG KIÊN TRÚC XU HƯỚNG TÌM TÒI ĐẶC TÍNH DÂN TỘC SAU THẾ CHIẾN THỨ II Xu hướng tìm tòi đặc tính dân tộc là một xu hướng kiến trác nổi bật ở Nhật Bản trong những năm từ sau Thế chiến thứ Hai cho đến 1960, tức là giai đoạn kiến …

Kiến trúc Nhật Bản đương đại

NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG Thế kỷ XX đã chứng kiến sự bùng nổ của rất nhiều trào lưu nghệ thuật cũng như kiến trúc phát xuất từ Châu Âu và sau đó lan tỏa trên toàn thế giới. Trong số đó, trào lưu kiến trúc Hiện đại (Modem Architecture) có phạm vi ảnh hưởng lớn …

Học tập Las Vegas

Đây là một cuốn sách chủ yêu bàn về đặc tính của kiến trúc như là một hệ thống hiểu tượng (symbolic system). Thực ra thì tên đầy đủ của cuốn sách trong lan in lại năm 1994 là Learning from Las Vegas: the Forgotten Symbolism of Architectural form , tạm dịch là: “Bài học …

Sự phức tạp & mâu thuẫn trong kiến trúc

Khoảng đầu những năm 1960, khi kiến trúc Hiện đại lâm vào bế tắc cả trong lý luận lẫn thực hành, thì giới kiến trúc đứng trước yêu cầu phải tìm cằo mình một “lối đi” mới thích hdp với đòi hỏi của xã hội đương đại. Trong bối cảnh đó, cuốn sách Complexity & …

TRÀO LƯU KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI VÀ CÁC QUAN ĐlỂM

Kiên trúc Hậu Hiện đại (Post – Modem Architecture) hình thành từ những năm 1960 – 1970, đó là thời kỳ chủ nghĩa Hiện đại bắt đầu đi vào khủng hoảng, nhưng mãi đến năm 1977, nó mới được gọi chính thức là “Kiến trúc Hậu hiện đại” như nhà sử học kiên trúc Charles …