kiến trúc sư

Các kiến trúc sư thuộc “Làn sóng mới” (New Wave)

Thê hệ các kiên trúc sư thuộc “Làn sóng mới” của Nhật Bản gồm một chuỗi nhũng ngôi sao đang bừng sáng, đó là: Ando, Hara, Ito, Hasegawa, Mozuna, Takamatsu,… Đến cuối những năm 1980 sau thời kỳ của những thử nghiệm, cố gắng làm sáng tỏ và khám phá những con đường riêng trong …

Vài nét về kiến trúc sư Kisho Kurokawa

Các học thuyết kiến trúc của Kisho Kurokawa Sự xuất hiện của học thuyết cộng sinh trong kiến trúc được mở đầu bằng sự ra đời của phong trào Chuyển hữẩ luận (metabolism) ở Nhật Bản những năm 1960. Xét về mặt xã hội đó là một sự phê bình kiến trúc và ch! trích …