Nhật Bản

Các kiến trúc sư thuộc “Làn sóng mới” (New Wave)

Thê hệ các kiên trúc sư thuộc “Làn sóng mới” của Nhật Bản gồm một chuỗi nhũng ngôi sao đang bừng sáng, đó là: Ando, Hara, Ito, Hasegawa, Mozuna, Takamatsu,… Đến cuối những năm 1980 sau thời kỳ của những thử nghiệm, cố gắng làm sáng tỏ và khám phá những con đường riêng trong …

Vài nét về kiến trúc sư Kisho Kurokawa

Các học thuyết kiến trúc của Kisho Kurokawa Sự xuất hiện của học thuyết cộng sinh trong kiến trúc được mở đầu bằng sự ra đời của phong trào Chuyển hữẩ luận (metabolism) ở Nhật Bản những năm 1960. Xét về mặt xã hội đó là một sự phê bình kiến trúc và ch! trích …

Kiến trúc nhật bản đương đại (phần cuối)

Các kiến trúc sư tiêu biểu cho 2 xu hướng: Xu hướng tìm tòi đặc tính dân tộc và Xu hướng kiến trúc chuyển hoá luận Kiến trúc sư Kikutake Nguyên  một bác sỹ, nhưng lại tham gia nhóm Chuyển hóa luận sớm nhất và đóng vai trò quan trọng trong nhóm. Chính ông  người …

Kiến trúc Nhật Bản đương đại (phần 2)

MỘT SỐ XU HƯỚNG KIÊN TRÚC XU HƯỚNG TÌM TÒI ĐẶC TÍNH DÂN TỘC SAU THẾ CHIẾN THỨ II Xu hướng tìm tòi đặc tính dân tộc là một xu hướng kiến trác nổi bật ở Nhật Bản trong những năm từ sau Thế chiến thứ Hai cho đến 1960, tức là giai đoạn kiến …

Kiến trúc Nhật Bản đương đại

NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG Thế kỷ XX đã chứng kiến sự bùng nổ của rất nhiều trào lưu nghệ thuật cũng như kiến trúc phát xuất từ Châu Âu và sau đó lan tỏa trên toàn thế giới. Trong số đó, trào lưu kiến trúc Hiện đại (Modem Architecture) có phạm vi ảnh hưởng lớn …